FRED goes Net

Dodano: 
środa, Lipiec 5, 2017 - 14:15

Nabór do programu Fred, który będzie prowadzony w naszej placówce. 

Telefon - 730 821 116

 

Adresatem programu FRED gose Net są młode osoby w wieku 14-19 lat, które używają substancji psychoaktywnych - alkoholu lub narkotyków (oprócz opiatów) w sposób okazjonalny.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych.  oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia programu..

Telefon kontaktowy - 730 821 116