Świetlca drop-in

Działania Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego w duchu harm reduction

We Wrocławiu w 1999 roku powstało Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne. Wojciech Kieszkowski, jeden z założycieli stowarzyszenia, wspomina: − Stowarzyszenie powołaliśmy, aby móc wcielać w życie nasze pomysły, przekonania i filozofię dotyczące pracy z osobami uzależnionymi. Blisko nam było do założeń redukcji szkód. Stowarzyszenie skupiało ludzi pełnych zapału i chęci do pracy. Dzięki temu udało nam się uruchomić we Wrocławiu Miejskie Centrum Psychoterapii, w którym równocześnie funkcjonowały świetlica socjoterapeutyczna, klub środowiskowy i poradnia uzależnień.

            Anna Porańska, obecny kierownik placówki, dodaje: − Wtedy koncentrowaliśmy się na pracy z osobami uzależnionymi, które skupiały się, żyły na tzw. Berzie (Dworzec PKP). Współpracowaliśmy z Fundacją Na Rzecz Dzieci Uzależnionych, lecz tylko na początku. Dość szybko zaczęliśmy samodzielnie prowadzić na terenie Dworca Głównego PKP Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, żyjących z wirusem HIV oraz prostytuujących się. Sale wzrastała liczba naszych odbiorców. Spowodowało to, że z małych pomieszczeń, mieszczących się w podziemiach dworca, w 2007 roku przenieśliśmy się ze swoimi działaniami w miejsce mniej eksponowane, ale umożliwiające anonimowy, bezpieczny kontakt z naszymi odbiorcami. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca uruchomiliśmy działającą do dziś placówkę Centrum Redukcji Szkód RETURN. Placówka ta pozwala w pełni prowadzić dotychczasowe działania z zakresu redukcji szkód i podejmować nowe.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne od wielu lat jest placówką prowadzącą działaniaharm reduction na terenie Wrocławia w formie nieprzerwanej, aktywnej pracy środowiskowej. Działania prowadzone są wielotorowo: świetlica drop-in, program wymiany igieł i strzykawek, działania outreach (streetworking, partyworking) oraz poradnia uzależnień.

 

 

Autor: Malwina Nowakowska

Pracownik świetlicy Drop-in w Returnie 

[w] Świat Problemów nr 5/2014

-"Redukcja szkód na przykładzie Dolnosląskiego Stowarzyszenie Psychoprofilaktycznego RETURN"