Kadra

Magdalena Schmidt-Sumera

pracownik socjalny, opiekun świetlicy,

streetworker

 • dyplom Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych - pracownik socjalny
 • "Lider Przeciwko Uzależnieniom" - program zrealizowany przez Stowarzyszenie Ocalić Szansę-SOS we współpracy z   Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • "Rośnijmy w siłę. Szkolenie organizacji pracujących z grupami szczególnego ryzyka" - Studium Socjoterapii, Placówka Doskonalenia Nauczycieli PAW Łódź, 
 • pracowała jako pracownik socjalny, wychowawca-socjoterapeuta, współprowadząca zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne, z elementami profilaktyki dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej, studentów, rodziców i opiekunów.

Łukasz Golonka

                      psycholog, terapeuta w trakcie certyfikacji

 • absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Psychologii 
 • absolwent szkoły trenerów stowarzyszenia CEL
 • członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • uczestnik kursu podstawowego terapii systemowej WTTS

Elżbieta Śmiarowska

 Terapeutka
 • Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień- PARPA Warszawa
 • pracuje we Wrocławskim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień
 • absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie 
 • absolwentka Strudium Terapii Uzależnień w Warszawie
 • absolwentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika; Nauki o Rodzinie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej
 • absolwentka studiów II stopnia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej; mgr pedagogiki o specjalności Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne

Wojciech Kieszkowski

pedagog, terapeuta

 • absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego mgr pedagogiki, specjalność  resocjalizacja,
 • absolwent Szkoły Trenerów przy Ośrodku Psychoterapii  Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie,
 • absolwent Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Powiślańskiej  Fundacji Dzieci i Młodzieży
 • Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień,
 • absolwent 4letniej szkoły Psychoterapii przy Polskim Instytucie  Ericksonowskim – afiliowanej przez PTP,
 • pracuje z osobami uzależnionymi od 1993r.

Anna Porańska

psycholog, terapeuta

 • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - mgr psychologii, kierunek specjalizacji: psychologia kliniczna
 • absolwentka  Szkoły Trenerów PTP w Łodzi,
 • absolwentka Szkoły Terapii Gestalt we Wrocławiu, 
 • absolwentka Szkoły Pracy Technikami Oddechowymi „Prana  Vision”
 • Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień, 
 • pracuje z osobami uzależnionymi od 1999r.