O nas

W 1999r. powołaliśmy Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne. Grupa założycielska składała się z osób od wielu lat pracujących jako tzw. pomagacze – głównie wśród osób uzależnionych . Stowarzyszenie powołaliśmy  by móc wcielać w życie nasze pomysły, przekonania i filozofię dotyczące pracy z osobami uzależnionymi. Filozofia ta określana jako Harm Reduction jest kierunkiem w terapii uzależnień, który traktuje uzależnionego jako podmiot terapii, jako partnera, który sam określa swoje cele i dążenia. Dość szybko uruchomiliśmy we Wrocławiu Miejskie Centrum Psychoterapii, w którym równocześnie funkcjonowały Świetlica Socjoterapeutyczna, Klub Środowiskowy i Poradnia Uzależnień. Niestety trudności organizacyjne spowodowały, że po dwóch latach działalności musieliśmy zamknąć tę placówkę.

Wówczas to skoncentrowaliśmy się na pracy z osobami uzależnionymi które swoje życie związały z wrocławskim dworcem kolejowym tzw. BERZĄ. Początkowo we współpracy z Fundacją Na Rzecz Dzieci Uzależnionych, a następnie samodzielnie prowadziliśmy na terenie Dworca Głównego PKP Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, żyjących z wirusem HIV oraz prostytuujących się. Stale wzrastająca liczba odbiorców spowodowała, że w 2007r. przenieśliśmy się ze swoimi działaniami w miejsce mniej eksponowane, ale umożliwiające anonimowy, bezpieczny kontakt z klientami. W bezpośrednim sąsiedztwie dworca uruchomiliśmy działającą do dziś placówkę Centrum Redukcji Szkód RETURN. Placówka ta pozwala w pełni prowadzić dotychczasowe działania z zakresu redukcji szkód oraz podejmować nowe – kierowane do środowisk wykluczonych społecznie zwiększając tym samym szanse na trzeźwe życie i powrót dopełnienia pozytywnych ról społecznych przez wszystkich objętych naszą opieką.

Obecnie prowadzimy świetlicę typu Drop-In dla osób uzależnionych od narkotyków. Ze świetlicy skorzystać mogą osoby młode, które eksperymentują z narkotykami jak i te które od wielu lat są uzależnione.W ciągu dnia można tam otrzymać darmową kawę i herbatę, zjeść w warunkach higienicznych posiłek oraz otrzymać wszelkie informacje potrzebne do zmiany trybu życia, podjęcia leczenia lub kroków zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sytuacji socjalnej. Prowadzimy rozmowy motywujące do zaprzestania zażywania narkotyków, wspieramy również każdą próbę podjęcia leczenia.Wymieniamy sprzęt jednorazowego użytku (igły, strzykawki) wydajemy środki higieniczne i zabezpieczające.

W oparciu o Poradnię Uzależnień prowadzimy działania typu streetwork wśród osób uzależnionych od narkotyków. Są to działania prowadzone bezpośrednio w miejscu przebywania narkomanów: na melinach, bajzlach – praca organiczna wśród tych, którzy z jakichś własnych powodów nie chcą trafić do oficjalnych placówek.

Z kolei partyworkerzy pracują w klubach muzycznych i na imprezach masowych. Docierają do osób zażywających tzw. narkotyki klubowe, rozdają materiały edukacyjne, zachęcają do zmiany ryzykownych zachowań.