Terapia indywidualna i grupowa uzależnień

Terapia Indywidualna - Więcej informacji wkrótce!

Grupy terapeutyczne:

a) zapobiegania nawrotom - prowadzący Wojciech Kieszkowski

b) edukacyjna dla  osób uzaleznionych - prowadząca Elżbieta Śmiarowska

c) motywacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych - prowadzący Wojciech Kieszkowski

d) wsparcia dla partnerów osób uzaleznionych od narkotyków - prowadząca Anna Porańska

e) wsparcia dla rodzin osób uzależnionych - prowadzący Wojciech Kieszkowski