KIM JESTEŚMY

Ośrodek Terapii Uzależnień i Psychoterapii Return działa nieprzerwanie od 2007 r., kiedy to grupa przyjaciół, zrzeszona w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return, postanowiła stworzyć miejsce przyjazne i pomocne osobom przeżywającym trudności o charakterze psychologicznym.

Specjalizujemy się w prowadzeniu psychoterapii i terapii uzależnień, respektując standardy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wcielając w życie nasze pomysły, przekonania i filozofię dotyczące pracy z osobami „których życie boli". Filozofia ta sprowadza się do traktowaniu pacjenta jako partnera, który sam określa swoje cele i dążenia.

Dlaczego my

Jesteśmy zespołem psychoterapeutów, którzy swoją rozległą wiedzą z zakresu psychoterapii i wysokimi umiejętnościami terapeutycznymi, wspierają innych w szerokim zakresie zgłaszanych problemów. Mamy kompetencje w pracy psychoterapeutycznej indywidualnej, grupowej, terapii par, małżeństw, terapii rodzinnej oraz terapii uzależnień (narkotyki, alkohol, uzależnienia behawioralne). Celem naszej pracy jest korzystna zmiana u naszych pacjentów w obszarze doświadczania życia, lepszego rozumienia własnych zachowań i emocji, odkrywanie i korzystanie z własnych zasobów, rozwój osobisty. Korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych w licznych szkoleniach, łączymy różne metody terapeutyczne z wielu podejść i szkół psychoterapeutycznych. Do pacjenta podchodzimy indywidualnie - dopasowujemy metody do zgłaszanego problemu i osobowości pacjenta. Wykorzystujemy metody pracy terapii Gestalt, terapii Ericksonowskiej, psychoanalizy Jungowskiej, terapii systemowej oraz pracy z ciałem i oddechem.

Bez kolejek, bez czekania

Szanujemy czas naszych pacjentów, w związku z tym umawiamy osoby na konkretny termin. Pracujemy pięć dni w tygodniu, czas oczekiwania na wizytę jest bardzo krótki.

SPECJALIŚCI

mgr Anna Porańska
Anna Porańska

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i certyfikowaną specjalistką terapii uzależnień. Pomocą psychoterapeutyczną zajmuję się już ponad 20 lat. Przyjmuję osoby dorosłe - prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par i małżeństw. Prowadzę również grupy o charakterze wsparciowym i terapeutycznym - grupa dla partnerów osób uzależnionych, grupa dla rodziców osób uzależnionych, grupa dla Dorosłych Dzieci z Rodzin Alkoholowych, grupa dla Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, grupa dla kobiet po przebytej chorobie raka piersi. Jestem również trenerką pracy z oddechem. Ukończyłam Szkołę Trenerów Pracy z Oddechem Prana Vision prowadzoną przez szwedzką nauczycielkę Rani Spets Edgren, co daje mi uprawnienia do prowadzenia indywidualnych i grupowych ćwiczeń i sesji oddechowych - rebirthingu. Jeśli interesuje Cię praca ze sobą poprzez ciało i oddech - skontaktuj się ze mną.

Prowadzę Gabinet Psychoterapeutyczny i współprowadzę CRS Poradnię Uzależnień Return przy ul. Kościuszki 67 we Wrocławiu. Oprócz problemów natury psychologicznej, emocjonalnej, relacyjnej specjalizuję się również w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Jeśli te problemy Cię dotyczą - zapraszam do kontaktu ze mną.

W swojej pracy podchodzę holistycznie do osoby i zgłaszanego przez nią problemu - skupiam się na człowieku jako całości. Biorę pod uwagę funkcjonowanie w czterech wymiarach: emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym i duchowym. Zdrowie psychiczne, a tym samym możliwość dobrego życia, rozumiem jako równowagę pomiędzy tymi wymiarami. Moja praca z klientem opiera się obserwacji wszystkich tych aspektów i poszukiwaniu w nich harmonii – pracę tę wykonuję wspólnie z klientem, on dokonuje oglądu samego siebie, a ja mu w tym towarzyszę. Ważną rolę w powrocie do dobrostanu pełnią zasoby, jakie ma osoba zgłaszająca się po pomoc. Pomagam je odnaleźć i korzystać z nich na co dzień w życiu. Specjalizuję się w terapii Ericksonowskiej, Gestalt, w podejściu systemowym oraz w pracy z ciałem (praca z traumą, ćwiczenia oddechowe, rebirthing).

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Systematycznie doskonalę swój warsztat psychoterapeutyczny w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu oraz w Szkole Trenerów Pracy z Oddechem Prana Vision. Praktykuję ćwiczenia TRE pod okiem osoby certyfikowanej w stosowaniu ćwiczeń TRE. Uczestniczę regularnie w superwizjach pracy własnej, monitorując tym samym jakość mojej pracy.

Jeśli przeżywasz różnego rodzaju trudności i problemy, masz kłopoty w relacjach z innymi ludźmi, czujesz się pogubiony, chcesz poprawić jakość swojego życia - zapraszam do spotkania ze mną. Warto podjąć decyzję o podjęciu pracy z samym sobą i szukać rozwiązań - mogę Ci w tym towarzyszyć i wraz z Tobą poszukiwać źródeł trudności i sposobów rozwiązania ich.


mgr Wojciech Kieszkowski
Wojciech Kieszkowski

Z wykształcenia jestem pedagogiem, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i psychoterapeutą. Pracą z osobami potrzebującymi pomocy zajmuję się od 1993 r. W pracy zawodowej kieruję się paradygmatem redukcji szkód, integrując nauki Miltona Ericksona z analizą Jungowską i terapią Gestalt.

To, co szczególnie ciekawi mnie u pacjentów i jest ważnym obszarem mojej pracy, to Trauma i jej przeżywanie, doświadczanie przemocy, dokonywanie ucieczek, które są próbą autopomocy oraz doświadczanie różnego rodzaju problemów męskości we współczesnym świecie. Koncentruję się na wspieraniu rozwoju osób doświadczających problemów osobistych - przeżywających kryzys czy trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Celem mojej pracy terapeutycznej jest pomoc pacjentowi w dotarciu do obszarów nieświadomych i pomoc w wydobyciu tego, co w nim twórcze i konstruktywne przy pomocy dostępnych narzędzi, w tym hipnozy.

Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywałem:

 • studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – na kierunku pedagogicznym; specjalizacja resocjalizacja
 • certyfikat specjalisty terapii uzależnień SP/0367/2009
 • certyfikat trenera profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
 • czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Studium Trenerskie – Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” - Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
 • NEST - The New Experience for Survivors of Trauma
 • Terapia schematów w uzależnieniach - Akademia Motywacji i Edukacji
 • Terapia Rodzin (cykl szkoleniowy) - Polski Instytut Ericksonowski
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychokorekcyjnym

Oraz - przez te wszystkie lata - dziesiątki szkoleń specjalistycznych.


Elżbieta Śmiarowska
Elżbieta Śmiarowska

Jestem certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, pedagożką.

W zawodzie pracuję ponad 30 lat, prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową, pracuję z osobami z problemem uzależnienia i ich bliskimi. Przyjmuję osoby dorosłe. Specjalizuję się w pomaganiu osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom. Prowadzę terapię indywidualną osób uzależnionych, terapię grupową, warsztaty, udzielam wsparcia osobom bliskim w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy.

Pracuję w Poradni Uzależnień RETURN i w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, we Wrocławskim Ośrodku Terapii Uzależnień na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki - ukończyłam Dolnośląską Szkołę Wyższą.

Kursy i szkolenia:

 • mgr pedagogiki o specjalności Poradnictwo Małżeńskie i Rodzinne
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie/absolwentka
 • Studium Terapii Uzależnień w Warszawie/absolwentka

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Łukasz Golonka
Łukasz Golonka

Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym oraz psychoterapeutą uzależnień. Pracuję z osobami dorosłymi oraz ze starszą młodzieżą (16+).

Specjalizuję się w terapii uzależnień, przede wszystkim od narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych (NPS). Zajmuję się również terapią problemów emocjonalnych, zaburzeń lękowych, trudnościami w relacjach rodzinnych i partnerskich, interwencją w kryzysie psychologicznym, terapią uzależnień behawioralnych a także problemów współuzależnienia. Pracuję w duchu redukcji szkód. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Z wykształcenia jestem psychologiem - absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam dyplom ukończenia szkoły Terapii Systemowej pierwszego stopnia, wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Obecnie jestem w trakcie kursu Certyfikującego na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień, akredytowanego przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyłem również kurs podstawowy Dialogu Motywującego, organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Od kilku lat pracuję w poradni uzależnień RETURN, a od 2019 roku w Centrum Zdrowia Psychicznego.

W pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z klientem, oparta przede wszystkim na partnerstwie. Każda zmiana, która zachodzi w życiu klienta, napędzana jest jego zasobami oraz możliwościami i bez nich nie może zajść, dlatego też pracując dialogiem motywującym, staram się pomóc klientowi w zrozumieniu jego trudności oraz w dostrzeżeniu jego silnych stron. Do każdego klienta staram się podejść indywidualnie, wykorzystując wiedzę zdobytą zarówno podczas studiów psychologicznych, jak i kursu psychoterapii systemowej oraz procesu certyfikacji psychoterapii uzależnień.


Ewa Trojanowska
Ewa Trojanowska

Adwokatka, nr rejestru WRO/Adw/1451, prowadzi własną Kancelarię Prawną oraz pracuje w Kancelarii Syndyka Masy Upadłościowej. Z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoprofilaktycznym Return związana od 4 lat pracując przy sprawach sądowo - karnych osób uzależnionych.

OFERTA

Konsultacje terapeuty uzależnień, psychologa, psychoterapeuty – zwykle to jedno do trzech spotkań, które mają na celu zebranie informacji (w formie wywiadu). Są one potrzebne do wstępnego określenia problemu, który będzie wymagał pracy z psychoterapeutą. Przeprowadzenie konsultacji niezbędne jest do ustalenia formy, celów, kierunku i zasad ewentualnej terapii. Konsultacje mogą mieć również charakter poradniczy, psychoedukacyjny, informacyjny oraz doradczy.

Konsultacje przeznaczone dla osób, które:

 • są w sytuacji kryzysowej
 • są zainteresowane budowaniem i pogłębieniem własnej świadomości i rozumienia samego siebie
 • są zainteresowane poprawą jakości swojego życia oraz jakości związków i relacji
 • są zainteresowane własnym rozwojem i odkrywaniem swoich zasobów
 • chcą pomóc innym, a nie mają wiedzy i świadomości, jak to zrobić (rodziny, partnerzy, bliscy, przyjaciele osób mających różnego rodzaju problemy)

Po konsultacjach - jeśli zechcesz podjąć u nas terapię - psychoterapeuta zaproponuje Ci jedną (lub więcej) formę terapii, ustali wspólnie z Tobą kierunek działań i rodzaj pracy terapeutycznej w taki sposób, aby był dla Ciebie optymalny i skuteczny.

PSYCHOTERAPIA

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychicznej i emocjonalnej. Psychoterapia to leczenie oparte na relacji pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Ta metoda pozwala na otwarty dialog z kimś, kto jest bardziej obiektywny, neutralny i nie oceniający oraz... nie doradza, co masz zrobić. Celem psychoterapii jest zmiana zachowań i postaw, jak również rozwój kompetencji emocjonalnych u osób podejmujących psychoterapię. To klient określa problem, nad którym chce pracować – czyli cel psychoterapii. To, co może terapeuta, to zadać pytania (te właściwe), zaproponować zadanie, doświadczenie lub inne formy, mające wspierać i stymulować klienta w dążeniu do celu.

Wychodzimy z założenia, że każda osoba jest niepowtarzalna. Co za tym idzie, na efekty terapii znaczący wpływ ma staranne dobranie adekwatnej, celnej strategii działań terapeutycznych. Zadaniem terapeuty jest więc pomoc w określeniu zarówno ograniczeń, jak i zasobów pacjenta, a następnie znalezienie dostępu do konstruktywnych, twórczych aspektów osobowości klienta, tak, aby w przyszłości mógł wypracować nowe wzorce zachowań.

Czy kiedykolwiek czułeś się bezradny, bezsilny i nie umiałeś poradzić sobie z problemami?

Jeśli tak to...

PROPONUJEMY

 • Psychoterapia indywidualna -terapia indywidualna jest dynamicznym, twórczym spotkaniem dwóch osób - klienta i terapeuty. To spotkanie polegające głównie na rozmowie, na dialogu, w trakcie którego pacjent może odkryć własne niepowtarzalne zasoby, swój potencjał. Może doświadczyć bogactwa wewnętrznego świata, twórczą siłę własnych emocji. Dotknąć swoich potrzeb, pragnień, wielkich pokładów nieświadomości. Może wypracować twórcze, konstruktywne metody zaspokajania na nowo zdefiniowanych potrzeb, pragnień i celów. W tej drodze towarzyszy mu terapeuta, który nie daje „gotowców”, nie doradza – a pomaga w odkryciu i wydobyciu rozwiązań, ukrytych w głębokich pokładach nieświadomości pacjenta.

 • Psychoterapia grupowa – jest to forma pracy terapeutycznej, zakładająca udział w spotkaniu z terapeutą więcej niż jednej osoby i opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne, wewnętrzne konflikty i kłopoty życiowe mają swoje źródło w relacjach z innymi. Dobór uczestników do grupy odbywa się na zasadzie dopuszczania do udziału w spotkaniach osób zgłaszających podobne problemy. Praca psychoterapeutyczna koncentruje się na jasno określonych przez terapeutę i uczestników tematach, celach i obszarach życiowych, w których ma nastąpić pożądana zmiana. Celami psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do zmian w obszarze kontaktów z innymi osobami poprzez poznanie własnych zachowań emocjonalnych, wzorców podejmowania decyzji i działań, własnych zasobów, możliwości i ograniczeń. Zmiany te mają wpłynąć na umiejętność budowania zdrowych i satysfakcjonujących związków, relacji oraz na budowanie własnej świadomości samego siebie. Dokonuje się to poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy, zachodzące między nimi w trakcie spotkań interakcje, udzielanie informacji zwrotnych z zachowaniem i poszanowaniem granic własnych i innych osób. Uczestnicy grupy mają przestrzeń na autorefleksję i dzielenie się nią z innymi, co pozytywnie wpływa na ich proces terapeutyczny. Nasze grupy odbywają się raz w tygodniu, trwają od dwóch do trzech godzin (w zależności od grupy) i prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów.

 • Psychoterapia par/małżeństw – jest to forma spotkań pary/małżeństwa w obecności terapeuty, którego celem jest niesienie pomocy małżeństwom i parom doświadczającym kryzysu w związku. Praca w czasie spotkań ukierunkowana jest na pokonanie trudności życiowych oraz rozwiązywanie problemów z kryzysu wynikających. Terapia małżeńska/par ma na celu odbudowanie dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony relacji. Podczas wspólnej pracy terapeutycznej partnerzy mają możliwość (często po raz pierwszy) usłyszeć wzajemnie swoje oczekiwania i potrzeby, wyrazić uczucia, własne sądy i przekonania na temat związku. Dzieje się to w bezpiecznej atmosferze. Terapeuta czuwa nad tym, aby para komunikowała się bez przemocy, z poszanowaniem granic drugiej strony. Poprzez rozpoznanie wzajemnych ograniczeń i zasobów partnerzy mają możliwość wypracować nowe cele, sposoby komunikowania się, zbudować poczucie bezpieczeństwa w związku i umiejętności wzajemnego wspierania się.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Czym jest terapia uzależnień?

Współczesny świat i szeroka dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza ryzyko pojawienia się u ludzi różnych uzależnień. Uzależnić można się tak naprawdę od... wszystkiego. Od alkoholu, narkotyków, leków, a także rozmaitych czynności (tzw. uzależnienia behawioralne) - hazard, seks, zakupy, praca i wiele innych.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że uzależnienie jest chorobą (ma swój numer statystyczny w klasyfikacji chorób) i jako taka wymaga leczenia.

Jak więc leczyć???

Na ogół terapia uzależnień jest trzy stopniowa:

 • I etap terapii to budowanie motywacji do podjęcia leczenia, połączona czasem z detoksykacją;
 • II etap to terapia podstawowa;
 • III etap to terapia pogłębiona.

Po pierwsze - wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia. To jest ten moment, w którym niby właściwa terapia się jeszcze nie zaczęła, ale właśnie wtedy pojawiają się pierwsze zmiany w psychice osoby uzależnionej, stanowiące początek powrotu do zdrowia. To niejako podwaliny późniejszego zdrowienia. Bez zbudowania pozytywnej, stabilnej i mocnej motywacji osoba uzależniona nie podoła opanować swojego nałogu.

Budowanie motywacji do leczenia to czas, gdy wszystko, co nas konfrontuje z negatywnymi skutkami naszych nawyków, co powoduje, że przestajemy „czuć, że jest OK”, co sprawia, że tracimy komfort picia alkoholu, brania narkotyków, grania w gry hazardowe, służy zbudowaniu późniejszej motywacji. Jednym słowem - żeby zmienić swoje postępowanie trzeba przeżyć dyskomfort, zmierzyć się z pewnym kryzysem, trzeba poczuć i zobaczyć, że już dalej tak żyć się nie opłaca i nie da.

Kolejny etap to terapia podstawowa. Zalecana jest tu terapia grupowa z dość schematycznym przebiegiem zajęć. Zależnie od programu merytorycznego placówki jest do przerobienia około kilkudziesięciu tematów związanym z chorobą, jaką jest uzależnienie. To czas, gdy klient może się poczuć tak, jakby „wrócił do szkoły”. Dzieje się tak dlatego, że leczenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i czynności polega w przeważającej części na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów, zachęcania do zmiany sposobu myślenia i reagowania zarówno na świat zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Cele tego etapu zasadniczo są dwa: analiza destrukcji – skutków, do jakich prowadzi nałóg w różnych sferach życia- oraz etap zorientowany na przyszłość, czyli nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia.

Terapia pogłębiona to cykl spotkań z terapeutą, mających na celu wprowadzenie zmian w życie klienta, ich utrwalenie i stopniowe usamodzielnianie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Tematami, które pojawiają się najczęściej na tym etapie pracy z klientem, są: kontakty z rodziną, relacje z innymi, problem poczucia winy, odzyskania zaufania, przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami kompulsywnymi, radzenie sobie z emocjami. Jest to faza leczenia, w której pacjent głęboko wnika w źródła swoich problemów, mierzy się z własnymi destrukcyjnymi mechanizmami unikania emocji czy sposobami radzenia sobie z uczuciami, ale też z koniecznością skonfrontowania się z ryzykiem nawrotu choroby.

Warto też podkreślić, że na jakimkolwiek etapie terapii złamanie abstynencji nie jest porażką, nie jest dowodem na jej nieskuteczność i powodem do przerwania leczenia. Takie sytuacje na spotkaniach terapeutycznych są poddawane szczególnie starannej analizie w celu wyciągnięcia wniosków oraz stworzenia warunków do kontynuowania leczenia.

Ważną informacją jest to, że na tę chorobę nie ma lekarstwa w postaci tabletek, nie leczy jej lekarz, a terapeuta. Żaden magiczny zastrzyk nie rozwiąże problemów związanych z uzależnieniem oraz nie zmieni w bezbolesny i cudowny sposób naszego życia. Aby to osiągnąć, potrzeba ciężkiej pracy i mierzenia się z własnymi ograniczeniami.

Czym dla nas - terapeutów ośrodka – jest terapia uzależnień?

W naszej pracy z osobami uzależnionymi kierujemy się paradygmatem Redukcji Szkód, który to stanowi platformę pomocy dla ludzi z problemami uzależnienia również tych, którzy nie potrafią bądź nie chcą całkowicie zerwać z używaniem – oni stanowią większość. Podejście w duchu redukcji szkód pomaga zmniejszyć szkodliwe konsekwencje używania. Zakłada, że abstynencja może stanowić najkorzystniejsze wyjście dla wielu osób, ale nie kładzie nacisku na abstynencję jako jedynego celu i kryterium sukcesu. Jako alternatywę proponuje serię niewielkich stopniowych zmian (step by step) w kierunku mniejszej szkodliwości używania substancji psychoaktywnych. Celem proponowanej przez nas terapii jest ukierunkowanie na zmianę zachowań i postaw klienta (w kierunku trzeźwości), jak również jego rozwój emocjonalny. Jednocześnie szanujemy prawo pacjenta do określania przez niego celu pracy terapeutycznej. Pacjent dzięki temu bierze odpowiedzialność za własne zaangażowanie w terapię. Rola terapeuty sprowadza się do stymulowania i wspierania pacjenta w jego dążeniu do określonego przez siebie celu poprzez zadawanie właściwych pytań, stawianie zadań i proponowanie doświadczeń. Nieodzownym elementem takiego podejścia do leczenia jest radykalne przeformułowanie relacji klient - terapeuta, odejście od modelu paternalistycznego, związanego z tradycyjnym leczeniem uzależnień. Zgodnie z zasadami Harm Rediction należy doceniać potencjał klienta do zmiany, co stanowi punkt wyjścia dla równorzędnej relacji, w ramach której zachęca się klientów do współpracy, wyznaczania celów, wyboru strategii leczenia, ich zdaniem najkorzystniejszych.

PROPONUJEMY

 • Terapia indywidualna uzależnień

  Terapia indywidualna uzależnień jest to forma indywidualnej pracy terapeutycznej z terapeutą. Praca ta zaczyna się od postawienia diagnozy problemu uzależnienia, określenia potrzeb oraz od stabilizacji abstynencji lub stopniowego ograniczania zażywania środków psychoaktywnych lub wykonywania czynności. Kolejne etapy pracy zmierzają do poszerzania wglądów klienta w schematy reagowania emocjonalnego i poznawczego oraz interpersonalnego, które podtrzymują mechanizmy uzależnienia. We wszystkich tych obszarach, przy wsparciu terapeuty, w dostosowanym do potrzeb klienta tempie, wprowadza się zmiany obejmujące obszary życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Terapia indywidualna to czas, w którym otrzymuje się wsparcie w odbudowie poczucia własnej wartości, a także można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak wrócić do życia bez nałogu?
  • Jak uporać się z uzależnieniem?
  • Jak odbudować więzi z bliskimi?
  • Jak znowu nie wpaść w uzależnienie – jak radzić sobie z głodami, z nawrotami, wpadkami?

 • Terapia grupowa (grupa wsparcia terapii podstawowej, terapii pogłębionej)

  Psychoterapia grupowa to spotkania z terapeutą, ale w obecności i z udziałem innych osób, które mają podobny problem. Praca w grupie daje okazję do lepszego zrozumienia siebie i zmierzenia się ze swoimi problemami, które często dotyczą trudności w relacjach z innymi ludźmi. Spotkania w grupie prowadzone są w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Ta forma pracy stwarza warunki do uczenia się lepszego rozumienia siebie oraz innych, siebie w kontaktach z innymi oraz do rozwijania umiejętności komunikowania się z ludźmi, mówienia innym o swoich potrzebach, granicach, emocjach. Daje możliwość pozyskiwania i ćwiczenia umiejętności komunikacji prowadzonej z poszanowaniem innych osób, opartej na dawaniu informacji zwrotnych, pokazującej, jak słuchać innych, nie rezygnując z siebie.

 • Terapia Grupowa Edukacyjna

  To forma pracy terapeutycznej w grupie. Służy przede wszystkim nabywaniu wiedzy na temat uzależnienia - jego objawów, mechanizmów psychologicznych i szkód, które wyrządza w życiu. W tej grupie pracuje się nad rozpoznawaniem własnych sygnałów objawów głodu, radzeniem sobie z wyzwalaczami głodu, nawrotami choroby. Rozpoznaje się własne mechanizmy uzależnienia, reakcje emocjonalne oraz schematy funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. W grupie można uzyskać wsparcie innych osób, które mają podobne problemy oraz pomoc psychologiczną terapeuty uzależnień.

REBIRTHING

Sesja oddechowa indywidualna (Rebirthing) – metoda pracy z oddechem, polegająca na oddychaniu świadomym, pogłębionym, rytmicznym, gdzie wdech i wydech są ze sobą połączone, nie ma między nimi przerwy. Wdech jest wykonywany intencjonalnie i aktywnie, natomiast wydech jest spontaniczny i bezwysiłkowy.

Jest to metoda samodoskonalenia się, która przywraca równowagę duchową, psychiczną i energetyczną. Łączy ona w sobie techniki pracy z ciałem, umysłem oraz emocjami.

Sesja oddechowa to osobisty proces energetyczny, podczas którego dochodzi do uwolnienia z naszego ciała energii, która często od naszych narodzin była kumulowana i tłumiona przez lata. Uwolnienie energii następuje w wyniku utrzymania oddechu połączonego. Poprzez procesy, jakie zachodzą w naszym organizmie w czasie sesji rebirthingowej, możemy dotrzeć do dawno wypartych wspomnień, emocji, przeżyć skumulowanych w ciele i je uwolnić. Tym samym stwarzamy sobie możliwość do uwolnienia traum, zrzucenia z siebie ciężaru trudnych emocji i wspomnień nagromadzanych przez lata, oczyszczenia się ze tego, co nas zatrzymuje w realizacji samych siebie, w rozwoju i w podążaniu za sobą i swoją kreacją życia.

Metoda ta pozwala nam również poznać swój wzorzec oddychania, który wpływa na nasze życie i funkcjonowanie. Poprzez sesje rebirthingowe oraz ćwiczenia świadomego oddechu możemy zmienić stary, negatywny wzorzec oddychania, na taki, który będzie poprawny, zgodny z nasza fizjologią i będzie nam służył w zdrowym życiu.

Ważna informacja: rebirthing nie jest psychoterapią. Sesje rebirthingu nie zastąpią pracy własnej z psychoterapeutą, ale skutecznie mogą ją wspomóc. Sesje prowadzone są przez wykwalifikowaną rebirthterkę.

Sesja oddechowa grupowa (Rebirthing) – metoda pracy z oddechem, opisana wyżej, która jest prowadzona w małych, kameralnych grupach. Sesje są poprzedzone wstępem, opisem metody, w tej części uczestnicy mogą zadawać pytania i otrzymują odpowiedzi na nurtujące ich kwestie.
Sesje prowadzone są przez wykwalifikowaną Rebirthterkę

Ćwiczenia oddechowe – to serie wdechów i wydechów wykonywane według ustalonego wzorca, schematu oddechowego, w zaleconej pozycji ciała. Istotą ćwiczeń oddechowych jest świadomość oddechu. Częstym celem ćwiczeń oddechowych jest wyrobienie właściwych nawyków oddechowych. Prawidłowe oddychanie, wypracowane dzięki ćwiczeniom oddechowym, pozytywnie wpływa na zdrowie i podnosi jakość życia. Wzmacniają się mięśnie oddechowe, a poprzez prawidłowe ruchy klatki piersiowej, ruchy przepony i brzucha, poprawia się rodzaj oddechu, który pogłębia się i wydłuża. Prawidłowe oddychanie ma ogromny, pozytywny wpływ na naszą psychikę, nastrój, reguluje emocje i stabilizuje je, zwiększa poczucie kontroli nad organizmem. Ćwiczenia oddechowe pogłębiają naszą świadomość samych siebie. Wykonywane regularnie wydobywają z nas naturalną energię, zapał i chęć do życia. Natleniają organizm, ulepszając procesy fizjologiczne i pracę komórek, co z kolei ma zbawienne skutki dla naszego zdrowia, wspomaga proces wychodzenia z wszelkich chorób, w tym z chorób natury psychicznej.

USŁUGI PRAWNE

Często wraz z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i hazardu pojawiają się również kłopoty i problemy prawne wynikające z tego uzależnienia. Często podjęcie terapii związanej z uzależnieniem wymaga równocześnie podjęcia działań w kierunku uregulowania spraw prawno-sądowych. Warto nie odkładać tego się nimi na później. U nas możesz kompleksowo zając się swoimi kłopotami wynikającymi z uzależnienia.

W zakres usług prawnych w naszym Ośrodku wchodzą konsultacje i porady dotyczące rozpoczynających się i toczących spraw sądowych, ustalenie kolejności podejmowanych kroków, przygotowanie do rozprawy sądowej oraz pomoc w konstruowaniu pism procesowych.

CENNIK

USŁUGA CENA/CZAS
Konsultacja terapeuty uzależnień, psychologa, psychoterapeuty 150,00 / 60 min
Psychoterapia indywidualna uzależnień 150,00 / 60 min
Indywidualny program Candis dla osób uzależnionych od przetworów konopi 220,00 / 90 min
Psychoterapia indywidualna 150,00 / 60 min
Psychoterapia grupowa od 250,00 do 350,00 / od 120 min do 180 min
Psychoterapia par/małżeństw 220,00 / 90 min
Konsultacje prawne 150,00 / 60 min
Sesja ćwiczeń oddechowych indywidualna 150,00 / 60 min
Sesja oddechowa indywidualna (Rebirthing) 170,00 / spotkanie wraz z sesją do 120 min
Sesja oddechowa grupowa (Rebirthing) 70,00 / długość spotkania i kwota zależy od ilości osób

KONTAKT

Na spotkania prosimy umawiać się telefonicznie. Najlepiej w godzinach 21.00 - 22.00
Anna Porańska: 605 096 256 Wojciech Kieszkowski: 603 074 280

SZCZEGÓŁY KONTAKTU

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I PSYCHOTERAPII RETURN

ul. Kościuszki 67 (wejście od ul.Gwarnej) 50-008 Wrocław

Telefon 71 311 24 06
return-return@wp.pl

Placówkę prowadzi:
DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOPROFILAKTYCZNE RETURN

NIP 898-18-55-141
REGON 932039325
KRS 0000063112

KONTO - 85 1240 4012 1111 0010 2052 0677